Subpagina icoon vereniging FINAL

De Vereeniging

 

Alles over het lidmaatschap

Om voor een lidmaatschap in aanmerking te komen dient u het aanvraagformulier in te vullen.

Klik hier om het formulier te downloaden

U kunt ook een schriftelijk verzoek indienen

U krijgt dan het aanvraagformulier per e-mail of post toegezonden. 

Op het aanvraagformulier dient u drie referenten in te vullen die lid zijn van de KWVL sinds drie jaar of langer, ouder dan 18 jaar zijn en u goed kennen.  

  • Een lid van de KWVL mag maximaal één keer per jaar als referent optreden.
  • U kunt maximaal één familielid als referent opgeven.
  • U kunt maximaal één medewerker uit hetzelfde bedrijf als referent opgeven.

Het secretariaat zal de opgegeven referenten het referentenformulier toesturen met het verzoek om het referentenformulier in te vullen en te retourneren.

Let op: de totale doorlooptijd van de procedure is sterk afhankelijk van hoe snel en compleet uw referenten hun formulieren invullen en retourneren. De doorlooptijd is tenminste drie maanden.

 

Partner lidmaatschap
Een levenspartner van een hoofdlid komt in aanmerking voor het partnerlidmaatschap indien er sprake is van duurzaam samenleven in een met een huwelijk gelijk te stellen relatie. Daarbij wordt als voorwaarde gesteld dat een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst is opgemaakt, dan wel dit partnerschap wettelijk is geregistreerd bij de Burgerlijke Stand. 


Jeugd lidmaatschap
Een minderjarige die bij aanvang van het verenigingsjaar (=kalenderjaar) 16 jaar of jonger is kan slechts jeugdlid worden indien één van de ouders/voogd lid is van de KWVL. 


Opnieuw lid worden 
Voor diegene die opnieuw lid wil worden van de KWVL is er een verkorte procedure. Klik hier voor het aanvraagformulier of stuur een e-mail naar taairaterces.[antispam].@kwvl.nl.

 

Opzeggen lidmaatschap
Een lid dient schriftelijk of per e-mail op te zeggen bij de secretaris taairaterces.[antispam].@kwvl.nl tegen het einde van het verenigingsjaar doch uiterlijk per 1 december. Een opzegging wordt binnen twee weken schriftelijk bevestigd.

 

Ligplaatsen
Momenteel bestaan er wachtlijsten voor de ligplaatsen in de haven en op de wal. Zodra het lidmaatschap definitief is en men wenst op de wachtlijst voor een ligplaats te komen, kan men contact opnemen met het havenkantoor (retseemnevah.[antispam].@kwvl.nl). Meer informatie vindt u onder ligplaatsen.

 

Handige info

 
 
Volg ons op Facebook 

De KWVL verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in haar Privacyregelement.