Subpagina icoon haven FINAL

Haven

 

Ligplaatsen

Passanten


Vanwege ruimtegebrek zijn er voor waterligplaatsen, Pampushijsplekken en Jollenplekken wachtlijsten ingesteld.

Om op de wachtlijst voor niet-overdekte waterligplaatsen, Jollenplekken en Pampushijsplekken te komen dient een lid zich per e-mail met naam en lengte van het (type) schip aan te melden bij de havenmeester (retseemnevah.[antispam].@kwvl.nl). Op basis van de aanmelding ontvangt het betreffende lid een rekening ten bedrage van € 50,- voor het zogenoemde ‘wachtlijst-statiegeld’. Na betaling van deze rekening wordt het lid op de wachtlijst opgenomen.

De wachtlijsten zijn op volgorde van aanmelding opgemaakt.
De bovenste naam op de lijst heeft recht op de eerste vrijkomende, maar wel passende ligplaats. Bij toewijzing van de ligplaats wordt het ‘wachtlijst-statiegeld’ in mindering gebracht op het eerst verschuldigde liggeld.
Wanneer een lid door overmacht niet in staat is gebruik te maken van de toegewezen ligplaats dan kan dit lid eenmalig deze plaats laten passeren. Een tweede maal verliest het lid zijn plaats op de wachtlijst en vervalt het ‘wachtlijst-statiegeld’ aan de KWVL. Ook vervalt het ‘wachtlijst-statiegeld’ indien een lid geen gebruik meer wenst te maken van zijn plaats op de wachtlijst.

Opzeggen ligplaats
Het opzeggen van een zomerligplaats in het water dient vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar (=kalenderjaar) per brief of per email (retseemnevah.[antispam].@kwvl.nl) te geschieden bij de havenmeester. Een zomerligplaats op de wal dient te worden opgezegd vóór 1 december. Bij opzegging na 1 oktober resp. 1 december van enig jaar is het lid het daarop volgende verenigingsjaar zomerliggeld verschuldigd.

De winterstalling dient per brief of per email vóór 1 september van enig jaar te worden opgezegd bij de administratie. Bij opzegging na 1 september van enig jaar is het lid de daarop volgende winter liggeld verschuldigd.

 

Klik hier voor de tarieven.

 

Handige info

 
 
Volg ons op Facebook