Subpagina icoon haven FINAL

Haven

 

Ligplaatsen

Passanten


Voor de ligplaatsen in de haven van de KWVL zijn wachtlijsten opgemaakt.

Om op de wachtlijst voor een ligplaats voor zijn of haar schip te komen, dient een lid zich per e-mail aan te melden bij de officemanager haven (retseemnevah.[antispam].@kwvl.nl), onder vermelding van het gewenste type ligplaats en het type schip, inclusief afmetingen en diepgang. Op basis van de aanmelding ontvangt het betreffende lid een rekening ten bedrage van € 50,- voor het zogenoemde ‘wachtlijst-statiegeld’. Na betaling van deze rekening wordt het lid op de wachtlijst opgenomen.

De wachtlijsten zijn op volgorde van betaling van het 'wachtlijst-statiegeld' opgemaakt.
Uitgangspunt is dat de bovenste naam op de lijst in aanmerking komt voor de eerste vrijkomende, maar wel passende ligplaats. Bij toewijzing van de ligplaats wordt het ‘wachtlijst-statiegeld’ in mindering gebracht op het verschuldigde liggeld. Uiteindelijk bepaalt het bestuur wie daadwerkelijk een ligplaats krijgt toegewezen. Daarbij hanteert het bestuur uiteraard de hiervoor beschreven uitgangspunten. Let op; ligplaatsen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, zie hiervoor onder procedures.
Wanneer een lid door overmacht niet in staat is gebruik te maken van de toegewezen ligplaats dan kan dit lid eenmalig deze plaats laten passeren. Een tweede maal verliest het lid zijn plaats op de wachtlijst en vervalt het ‘wachtlijst-statiegeld’ aan de KWVL. Ook vervalt het ‘wachtlijst-statiegeld’;indien een lid geen gebruik meer wenst te maken van zijn plaats op de wachtlijst.

 Haven niet overdekt wachtlijst-buiten-te-water-2.pdf
 Haven overdekt te water wachtlijst-overdekt-te-water-2.pdf
Ligplaats wal 12-Voetsjol wachtlijst-12v-jol-overdekt-op-de-wal-2.pdf
Pampus hefplek overdekt wachtlijst-pampus-hijs-overdekt-2.pdf
Pampus hefplek buiten wachtlijst-pampus-hef-buiten-2.pdf
Optimist wegtrailers Beperkt plaats, neem contact op met het havenkantoor
Pampus op trailer wachtlijst-pampus-op-trailer-2.pdf
Stallingsplaatsen P-Zuid wachtlijst-stallingsplaats-p-zuid-2.pdf

Het opzeggen van een zomerligplaats in het water alsmede de winterstalling dient vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar (=kalenderjaar) per brief of per email (retseemnevah.[antispam].@kwvl.nl) te geschieden bij de officemanager haven. Een zomerligplaats op de wal dient te worden opgezegd vóór 1 december. Bij opzegging na 1 oktober resp. 1 december van enig jaar is het lid het daarop volgende verenigingsjaar zomer- respectievelijk winterliggeld verschuldigd.

 

Klik hier voor de tarieven.

 

Handige info

 
 
Volg ons op Facebook